«Quanta» քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի մագիստրոսական կրթական ծրագիր

back line
Ընթացիկ
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունվարի, 2022
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Մարտի, 2024
«Quanta» քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի մագիստրոսական կրթական ծրագիրը միտված է խթանել քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի բնագավառում առաջատար գիտելիքներով օժտված մասնագետների առկայությանը, որոնք կինտեգրվեն միջազգային գիտական համայնքներում և գիտական խմբերում, պետության անվտանգային համակարգի համար կդառնան բարձրորակ մասնագետներ, ստարտափ ընկերությունների միջոցով կձևավորեն գիտատեխնոլոգիական էկոհամակարգ՝ Հայաստանը վերածելով տարածաշրջանային գիտակրթական կենտրոնի:

Իրավիճակը

Այսօր քվանտային ֆիզիկան հանդիսանում է ժամանակակից նանոէլեկտրոնիկայի, օպտոէլեկտրոնիկայի և համակարգչային տեխնիկայի ֆիզիկական հենքը: Նոր սերնդի սարքավորումներն աշխատում են քվանտային աշխարհի օրինաչափությունների հիման վրա և կան լուրջ սպասելիքներ, որ այս ամենը կբերի որակական թռիչքի էլեկտրոնային սարքաշինության մեջ: Այս առումով հատկանշական է, որ տեխնոլոգիական առաջընթացի շնորհիվ հաջողվում է իրագործել «ճարտարապետություն» քվանտային կառուցվածքներում՝ ստանալով նախապես տրված ֆիզիկական հատկություններով համակարգեր և սարքեր: Այս ամենը բերեց քվանտային տեխնոլոգիաների բուռն զարգացմանը:

Ծրագրի շրջանակներում մեծամասամբ կդասավանդեն արտերկրի առաջատար բուհերից հրավիրված բարձրակարգ հայազգի դասախոսներ: Կրթությունը նախատեսվում է կազմակերպել դասախոսությունների, գործնական աշխատանքների, սեմինարների և լաբորատոր պարապմունքների միջոցով: Յուրաքանչյուր մագիստրոս ուսման ընթացքում կունենա իր գիտական ղեկավարը, ում հետ կիրականացնի գիտահետազոտական աշխատանք՝ նախապատրաստելով մագիստրոսական ատենախոսությունը, որը հետագայում կտպագրվի գիտական հոդվածի տեսքով:

Հաշվի առնելով, որ ուսումնական գործընթացում ակտիվորեն կմասնակցեն աշխարհի առաջատար գիտական կենտրոնների հայազգի գիտնականները՝ մագիստրոսները կներգրավվեն նաև համապատասխան կենտրոնների գիտական խմբերի աշխատանքներում:

Ծրագրի շրջանակներում մեծամասամբ կդասավանդեն արտերկրի առաջատար բուհերից հրավիրված բարձրակարգ հայազգի դասախոսներ: Կրթությունը նախատեսվում է կազմակերպել դասախոսությունների, գործնական աշխատանքների, սեմինարների և լաբորատոր պարապմունքների միջոցով: Ծրագրի ուսուցումը ամբողջապես կլինի անվճար, ընդունված ուսանողների ուսման վարձը կհոգա հիմնադրամը:

Ծրագրի նպատակն է պատրաստել բարձրորակ մասնագետներ, որոնք կարող են զբաղվել ռազմաարդյունաբերության ոլորտի հիմնախնդիրներով՝ ապահովելով պետության անվտանգությունը, ինչպես նաև իրենց գիտելիքները ներդնել մասնավոր ընկերություններում, իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանք, հիմնել ստարտափներ, որոնք հետագայում հնարավոր կլինի վերածել հայրենական տեխնոլոգիական ընկերությունների:

Ուսանողների ընտրության կարգը

Մինչ մագիստրատուրայի ընդունելության գործընթացի մեկնարկըծրագրի հավանական մասնակիցներին վերհանելու նպատակով իրականացվելու են հետևյալ 3 միջոցառումները՝

 • Գիտաժողով-ապրլի 3-5-ը
 • Օլիմպիադա-ապրիլի 12-ին
 • Ամառային դպրոց

Գիտաժողովի ժամանակ ուսանողները 10 րոպեում կներկայացնեն պրեզենտացիաներ` նվիրված ատոմային և քվանտային ֆիզիկայի, ինֆորմատիկայի, օպտիկայի և էլեկտրոնիկայի բնագավառներում իրենց կատարած հետազոտությունների կամ նշված բնագավառներում արդիական հետազոտություններին նվիրված ակնարկային աշխատանքների վերաբերյալ:

Համապատասխանության չափորոշիչները

Ծրագրին կարող են մասնակցել՝

 • Ֆիզիկայի,
 • քիմիայի,
 • մաթեմատիկայի,
 • ճարտարագիտության,
 • տեղեկատվական տեխնոլոգիաների

բնագավառում առնվազն բակալավրի որակավորում ստացած մասնագետները, որոնք ունեն անգլերենի շեմային գիտելիք:

Դասավանդվող առարկաների ցանկը

Հիմնական առարկաներ

 • Խորացված քվանտային մեխանիկա
 • Օպտիկական սենսորներ
 • Քվանտային ինֆորմացիա
 • Քվանտային օպտիկա
 • Քվանտային նանոկառուցվածքներ
 • Նանոնյութեր և դրանց կիրառությունները
 • Քվանտային էլեկտորնաային սարքեր
 • Նոր ֆունկցիոնալ նյութեր
 • Լույսի փոխազդեցությունը ատոմների
 • Պոլարիտոնիկա

Պարտադիր առարկաներ

 • Մետանյութեր Մեքենայական ուսուցում
 • Տերահերց տեխնոլոգիա Քվանտային ծածկագրություն
 • Պլազմոնիկա Ֆոտոնիկա

Հետազոտություն

 • Մագիստրոսական թեզ
 • Մագիստրոսական բիզնես ծրագիր ապագա ստարտափ նախաձեռնողների համար

Ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի ավարտին ակնկալվում են հետևյալ արդյունքները․

 • Միջազգային գիտական համայնքում ինտեգրված և քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի բնագավառում առաջատար գիտելիքներով օժտված մասնագետների առկայություն:
 • Քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի գծով մշտական գործող մագիստրոսական ծրագրի առկայություն, որը կունենա իր շարունակությունն ասպիրանտուրայում:
 • Գիտատեխնոլոգիական էկոհամակարգի ձևավորում՝ գիտական խումբ-ստարտափ-տեխնոլոգիական ընկերություն:
 • Պետության անվտանգային համակարգի համար բարձրորակ մասնագետների պատրաստում:
 • Քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի բնագավառում համահայկական ներուժի կենտրոնացում Հայաստանում մեկ կրթական հարթակի շուրջ:
 • Տվյալ ոլորտում կրթության միջազգային ճանաչում և տարածաշրջանային կենտրոնի վերածում:

ԾՐԱԳԻՐ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

news-listing-img
date piker 19 Ապրիլի, 2022
Տեղի ունեցավ «Quanta» մագիստրոսական կրթական ծրագրի օլիմպիադան
«Quanta» քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի մագիստրոսական կրթական ծրագրի շրջանակում ապրիլի 12-ին «Հոլիդեյ Ինն» հյուրանոցում տեղի ունեցավ օլիմպիադա: Չորս ժամ տևած օլիմպիադային մասնակցեցին թվով 20 ուսանողներ և շրջանավարտներ՝ Երևանի պետական համալսարանից, Հայ-Ռուսական համալսարանից, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանից: Լավագույն արդյունքները գրանցած մասնակիցները Հայ-Ռուսական համալսարանի ուսանողներ Նարեկ Ենգիբարյանը, Կարեն Դանիելյանը և Սարգիս Գավալաջյան էին:
news-listing-img
date piker 08 Ապրիլի, 2022
Տեղի ունեցավ «Quanta» մագիստրոսական կրթական ծրագրի գիտաժողովը
«Quanta» քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի մագիստրոսական կրթական ծրագրի շրջանակում ապրիլի 3-5-ը` «Հոլիդեյ Ինն» հյուրանոցում կայացավ գիտաժողով, որն ունեցավ թվով 46 մասնակից՝ Երևանի պետական համալսարանից, Հայ-Ռուսական համալսարանից, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանից: Մասնակիցների շարքում էին շրջանավարտներ, ինչպես նաև երրորդ և չորրորդ կուրսի ուսանողներ: Ուսանողների և շրջանավարտների մեծ մասը հանդես եկան զեկույցներով:
news-listing-img
date piker 24 Մարտի, 2022
«Իմ ռադիո FM 103.8»–ի «Խոշոր պլան» հաղորդման շրջանակներում քննարկվել է «Quanta» ծրագիրը
«Quanta» ծրագրի ղեկավար Գևորգ Մելիքսեթյանը և ծրագրի գիտական ղեկավար Հայկ Սարգսյանը հյուրընկալվել էին «Իմ ռադիո FM 103.8»–ի «Խոշոր պլան» հաղորդմանը: