Նախադպրոցական կրթական հաստատությունների վիճակի բարելավում

back line
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Մարտի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020
Նախադպրոցական կրթությունը կարևոր է երեխայի զգացմունքային, սոցիալական և անձնային աճի ու զարգացման համար: Այն ոչ միայն դպրոցին սահուն և առողջ նախապատրաստվելու նախապայման է, այլև ծնողների (մասնավորապես երիտասարդ մայրերի) համար աշխատելու և եկամուտ ունենալու հնարավորություն։

Իրավիճակը


Արձանագրելով մարզային մանկապարտեզների հանդեպ առավել մեծ հոգածության և ուշադրության կարիքը՝ «Իմ քայլը» հիմնադրամն աջակցել է Հայաստանի մի քանի համայնքների մանկապարտեզների բարեկարգմանը (այդ թվում՝ հիմնանորոգմանը) և կահավորմանը։

Հիմնադրամը գործընկերություն է հաստատել միջազգային դոնոր կազմակերպությունների (Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատուն, «Ֆոքյուս օն չիլդրըն նաու» և այլն), մասնավոր հատվածի («Անտարես հոլդինգ» ՍՊԸ, «Վեգա» ՍՊԸ, «Պրոֆ Ալ» ՍՊԸ, «Վեբբ Ֆոնտեն Հոլդինգ» ՍՊԸ և այլն), ինչպես նաև պետական կառույցների հետ։

Այս մոտեցումը լիովին արտացոլում է Հիմնադրամի այն փիլիսոփայությունը, որ միայն գործընկերություններ ստեղծելու և ռեսսւրսները համատեղելու ճանապարհով կարելի է արդյունավետորեն հասնել ընդհանուր նպատակներին:


Արդյունքները

4 մարզային համայնքների երեխաներն արդեն իսկ հաճախում են բոլորովին նոր վերանորոգված և կահավորված մանկապարտեզներ։


Դեբեդավան. Տավուշ մարզի Դեբեդավան գյուղի միակ մանկապարտեզը քառամյա ընդմիջումից հետո վերաբացվել է 2019 թ. օգոստոսի 30-ին։ Համայնքի 30-ից ավելի երեխաներն այժմ հաճախում են մանկապարտեզ:


Մեծ Պարնի. Լոռի մարզի Մեծ Պարնի գյուղի նոր մանկապարտեզը կահավորվել է 60 մանկական մահճակալով, սեղաններով, զգեստապահարանով, խոհանոցային սեղաններով ու դարակներով. երեխաներն ունեն նաև նոր խաղահրապարակ։


Արմավիր. Արմավիր մարզի Արմավիր գյուղի մանկապարտեզը վերանորոգվել է և կահավորվել. այն ծառայում է շուրջ 60 երեխայի։


Սոնասար. 2019 թ. վերանորոգվել է Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղ շրջանի Սոնասար գյուղի մանկապարտեզը, որտեղ հաճախում է 20 երեխա Սոնասար, Մշենի, Հոչանց և Առվական գյուղերից։


Մեղրի համայնքի ընթացիկ ձեռնարկումը


Մեղրի համայնքի ծնողներն ու երեխաները սպասում են համայնքի միակ մանկապարտեզի հիմնանորոգմանն ու արևային մարտկոցով զինմանը 2020 թ.։


Մանկապարտեզի շենքը շահագործման է հանձնվել 1987-1988 թ., և վերջին 30 տարիներին ենթարկվել է միայն մասնակի բարեկարգման: Ծանոթանալով առկա վիճակին՝ «Իմ քայլը» հիմնադրամը Մեղրու համայնքապետարանի հետ համագործակցությամբ և պետական աջակցության ծրագրի ներգրավմամբ նախաձեռնել է մանկապարտեզի շենքի կարիքների գնատումը (ներառյալ սեյսմիկ կայունության), հիմնանորոգումն ու վերանորոգումը՝ նպատակ ունենալով համայնքին ապահովել ժամանակակից բոլոր չափանիշներին համապատասխանող նախակրթարանով:


Արձանագրված խնդիրները


Ստորև մասնակիորեն թվարկված են կարիքների գնահատմամբ արձանագրված խնդիրները.

  • թույլ սեյսմակայունություն, պատերի խոր ճեղքեր,
  • վթարային ջրահեռացման համակարգ, արդյունքում՝ խոնավ պատեր, հատակ, առաստաղ և կտուր,
  • վթարային կոյուղացում,
  • վթարային էլեկտրական ցանց:


Ծրագրված և կատարված աշխատանքը


Ներկայումս մանկապարտեզում ընթանում են հիմնանորոգման և վերանորոգման աշխատանքները: Ընդհանուր առմամբ նախատեսված է հետևյալը.

  • շենքի սեյսմակայունության և երկրաբանական վիճակի գնահատում (ավարտված),
  • շենքի ամրացում, այդ թվում՝ ստորերկրյա ջրերի մեկուսացում (ավարտված),
  • շենքի արդիականացման համար անհրաժեշտ ճարտարապետական դիզայնի մշակում (ավարտված),
  • շենքի վերանորոգում, մասնավորապես՝ պատերի ամրացում, ջրախողովակների և էլեկտրական գծերի անցկացում, կտուրի և առաստաղի վերանորոգում և այլ հարակից աշխատանքներ (նախապատրաստական փուլ),
  • արևային մարտկոցների հատկացում և տեղակայում՝ շենքը էլեկտրականությամբ և տաք ջրով ապահովելու նպատակով (մեկնարկը նախատեսվում է հիմնանորոգումից հետո):


Ակնկալվող արդյունքները


Մեղրի համայնքի հիմնանորոգված և վերազինված մանկապարտեզը կունենա ընդլայնված կարողություններ՝ սպասարկելու շուրջ 300 երեխայի (նախկինում կարող էր ընդունել 205 երեխա), ինչը ծնողներին հնարավորություն կտա աշխատելու և ներգրավվելու այլ սոցիալական նախաձեռնություններում՝ միաժամանակ աշխատատեղ ապահովելով համայնքի նախադպրոցական կրթության մասնագետների համար:


Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ՝ մարդկային անվտանգության «Grassroots» դրամաշնորհային ծրագրի (GGP) շրջանակում 2020 թ. մանկապարտեզի շենքը կզինվի արևային մարտկոցով և արևային ջրատաքացուցիչով, ինչը կապահովի ծրագրի՝ ժամանակակից և բնապահպանական բոլոր նորմերին համապատասխան ավարտը: