Հանրակրթական դպրոցներում առողջ ապրելակերպի խթանում

back line
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունիսի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 30 Հունիսի, 2021
Ծրագիրը միտված է խթանելու ֆիզիկական կրթությունը, հանրայնացնելու ֆիզիկական ակտիվության և առողջ ապրելակերպի մշակույթը, նպաստելու վարակիչ (ՎՀ) և ոչ վարակիչ հիվանդությունների (ՈՎՀ) կանխարգելմանը, բարելավելու հանրային առողջությունը և ակտիվացնելու համայնքային կյանքը:

Իրավիճակը

Վերջին տասնամյակներում ֆիզիկական կրթությունն անտեսված է Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում հիմնականում երկու՝ մարզադահլիճների ու սանհանգույցների անմխիթար վիճակի, ինչպես նաև ակտիվ ու առողջ ապրելակերպի կենսամշակույթի ցածր մակարդակի պատճառներով:


Ջրամատակարարում և սանիտացիա
(Մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ զեկույց, 2019)ՈՎՀ. Տնտեսական բեռը և մահացության պատճառները
(ՄԱԶԾ և ԱՀԿ, 2019)Առկա խնդիրները

 • Ֆիզիկական կրթության անբարենպաստ պայմաններ։
 • Առողջ ապրելակերպի կենսամշակույթի և գիտելիքի ցածր մակարդակ։
 • Մարզասարքերի և կրթական ռեսուրսների սակավություն։
 • Սանիտարահիգիենիկ վատ պայմաններ։
 • Ոչ վարակիչ հիվանդությունների լայն տարածվածություն։
 • Վարակիչ հիվանդությունների լայն տարածվածություն։
 • Դաշտանային ցիկլի հիգիենայի ապահովման պայմանների բացակայություն

Գործողությունների քարտեզ


Փուլ 1

 • Բոլոր հանրակրթական դպրոցների կարիքների գնահատում առցանց գործիքով՝ հասկանալու խնդրի ծավալն ու յուրահատկությունները։
 • Հանրակրթական դպրոցների սանիտարահիգիենիկ պայմանների միջազգային չափորոշիչների ուսումնասիրում և տեղայնացում։
 • Հանրակրթական դպրոցների մարզադահլիճների միջազգային չափորոշիչների ուսումնասիրում և տեղայնացում։
 • Հանրակրթական դպրոցների քարտեզագրում՝ ըստ դրանց ֆիզիկական վիճակի։

Փուլ 2

Վերանորոգում

 • Վերանորոգել հանրակրթական դպրոցների մարզադահլիճները։
 • Վերանորոգել հանրակրթական դպրոցների սանհանգույցները։
 • Վերազինել մարզադահլիճները համապատասխան մարզագույքով։

Կարողությունների զարգացում և առողջ ապրելակերպի խթանում

 • Զարգացնել ֆիզիկական կրթության ուսուցիչների կարողություններն ու հմտությունները՝ ֆիզիկական ակտիվության մեջ աշակերտների ավելի մեծ ներգրավվածություն ապահովելու, թիմային ոգի սերմանելու և առողջ սովորույթներ խթանելու նպատակով։
 • Կազմակերպել միջդպրոցական մարմնամարզական միջոցառումներ (մրցումներ, փառատոններ և այլն)։
 • Խթանել առողջ ապրելակերպը համայնքներում։

Ծրագրի ակնկալվող ազդեցությունը

Կարճաժամկետ արդյունքը

 • Աշակերտների մտավոր և ֆիզիկական առողջության բարելավում։
 • Աշակերտների ակադեմիական առաջընթաց։
 • Ամուր սոցիալական կապեր և կենսունակ համայնքներ։
 • Սպորտային միջոցառումներում երիտասարդության ավելի ակտիվ ներգրավում։
 • Վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների նվազում։
 • Ռիսկային վարքագծի կանխարգելում։

Երկարաժամկետ արդյունքը

 • Հանրային առողջության բարելավում։
 • Կենսաշրջանի բարելավում։
 • Գենդերային հավասարության անուղղակի խրախուսում։
 • Առավել առողջ և գործունակ աշխատուժ։
 • Ընտանիքների, ինչպես նաև ողջ տնտեսության՝ հիվանդություններով պայմանավորված ֆինանսական և սոցիալական բեռի թեթևացում։
ԾՐԱԳԻՐ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

news-listing-img
date piker 21 Մայիսի, 2021
Գորիսի թիվ 6 դպրոցի սովորողներն արդեն ունեն հիմնանորոգված մարզադահլիճներ
Մայիսի 21-ին տեղի ունեցավ Գորիսի Ս. Խանզադյանի անվան N6 հիմնական դպրոցի նորոգված մարզադահլիճների բացման արարողությունը, որին մասնակցեցին դպրոցի սովորողներն ու մանկավարժները, «Իմ քայլը» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Աննա Հակոբյանը և խորհրդի անդամ Լենա Նազարյանը, Սյունիքի փոխմարզպետ Կարո Ավանեսյանը։
news-listing-img
date piker 19 Մայիսի, 2021
Տեղի ունեցավ Վանաձորի թիվ 25 դպրոցի նորոգված մարզադահլիճի բացումը
Վանաձորի Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 25 դպրոցն արդեն ունի նորոգված մարզադահլիճ՝ նոր մարզագույքով, 2 նոր հանդերձարան, վերանորոգված բուժկետ և ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի նորոգված դասասենյակ՝ համապատասխան գույքով:
news-listing-img
date piker 01 Սեպտեմբերի, 2020
ԻՄ ՔԱՅԼԸ հիմնադրամի ջանքերով և «Իզմիրլյան» հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ վերանորոգված երկու դպրոցի մարզադահլիճները պատրաստ են նոր ուսումնական տարվան
Շուրջ երեք ամիս առաջ՝ մայիսի 27-ին, ԻՄ ՔԱՅԼԸ հիմնադրամի «Հանրակրթական դպրոցներում առողջ ապրելակերպի խթանում» ծրագրի շրջանակներում մեկնարկվեցին Տանձուտ ու Այգեշատ համայնքների միջնակարգ դպրոցների մարզադահլիճների ու սանհանգույցների հիմնանորոգման ու և կահավորման աշխատանքները: