our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2018
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020
Աղքատության հաղթահարում
Ծրագիրը միտված է նպաստելու Հայաստանում աղքատության հաղթահարմանը։ Այն ենթադրում է սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին այնպիսի աջակցության ցուցաբերում, որի շնորհիվ նրանք օժտվում են սեփական բարեկեցությունն ապահովելու կարողությամբ և դառնում ինքնաբավ։
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2018
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020