our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունիսի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2021
Դիմելու վերջնաժամկետը՝ date piker հունվարի 31, 2020թ
Մարզային մշակույթի տների հզորացում և համայնքներում դրանց դերի վերաիմաստավորում
Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանում արվեստի և մշակութային կյանքի համաչափ զարգացմանը՝ մարզային մշակութային հաստատությունների աշխատակազմերի կարողությունների զարգացման, ենթակառուցվածքների բարեկարգման և տեխնիկական վերազինման միջոցով։
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունիսի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2021
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Նոյեմբերի, 2018
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2021
«Հայաստանի դասական երաժշտության բարեկամներ» նախաձեռնություն
Հայաստանում դասական երաժշտության զարգացման նպատակով «Իմ քայլը» հիմնադրամը ձևավորել է «Հայաստանի դասական երաժշտության բարեկամներ» խումբը, որի շրջանակներում աջակցություն է ցուցաբերվում դասական երաժշտության ոլորտի մի շարք կառույցների՝ վերջիններիս պահպանումն և հետագա կայուն զարգացումն ապահովելու նպատակով։
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Նոյեմբերի, 2018
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2021