our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունվարի, 2022
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Մարտի, 2024
«Quanta» քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի մագիստրոսական կրթական ծրագիր
«Quanta» քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի մագիստրոսական կրթական ծրագիրը միտված է խթանել քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի բնագավառում առաջատար գիտելիքներով օժտված մասնագետների առկայությանը, որոնք կինտեգրվեն միջազգային գիտական համայնքներում և գիտական խմբերում, պետության անվտանգային համակարգի համար կդառնան բարձրորակ մասնագետներ, ստարտափ ընկերությունների միջոցով կձևավորեն գիտատեխնոլոգիական էկոհամակարգ՝ Հայաստանը վերածելով տարածաշրջանային գիտակրթական կենտրոնի:
Ընթացիկ
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունվարի, 2022
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Մարտի, 2024
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 10 Ապրիլի, 2020
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 10 Հուլիսի, 2020
Կրթաթոշակային ծրագիր
«Իմ քայլը» հիմնադրամի կրթաթոշակային ծրագրի առաքելությունն է նպաստել Հայաստանի հարակայուն զարգացման առաջնահերթություններից բխող մարդկային կապիտալի հզորացմանը։
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 10 Ապրիլի, 2020
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 10 Հուլիսի, 2020
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Մարտի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020
Նախադպրոցական կրթական հաստատությունների վիճակի բարելավում
Նախադպրոցական կրթությունը կարևոր է երեխայի զգացմունքային, սոցիալական և անձնային աճի ու զարգացման համար: Այն ոչ միայն դպրոցին սահուն և առողջ նախապատրաստվելու նախապայման է, այլև ծնողների (մասնավորապես երիտասարդ մայրերի) համար աշխատելու և եկամուտ ունենալու հնարավորություն։
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Մարտի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020