our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունիսի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 30 Հունիսի, 2021
Հանրակրթական դպրոցներում առողջ ապրելակերպի խթանում
Ծրագիրը միտված է խթանելու ֆիզիկական կրթությունը, հանրայնացնելու ֆիզիկական ակտիվության և առողջ ապրելակերպի մշակույթը, նպաստելու վարակիչ (ՎՀ) և ոչ վարակիչ հիվանդությունների (ՈՎՀ) կանխարգելմանը, բարելավելու հանրային առողջությունը և ակտիվացնելու համայնքային կյանքը:
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունիսի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 30 Հունիսի, 2021
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունվարի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 01 Նոյեմբերի, 2021
Աջակցություն Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնին
Ծրագիրը միտված է աջակցել զինվորական ծառայության ընթացքում վնասվածք, խեղում կամ հիվանդություն ձեռք բերած անձանց վերականգնմանը և սոցիալական ինտեգրմանը։
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունվարի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 01 Նոյեմբերի, 2021