our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունվարի, 2022
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Մարտի, 2024
«Quanta» քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի մագիստրոսական կրթական ծրագիր
«Quanta» քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի մագիստրոսական կրթական ծրագիրը միտված է խթանել քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի բնագավառում առաջատար գիտելիքներով օժտված մասնագետների առկայությանը, որոնք կինտեգրվեն միջազգային գիտական համայնքներում և գիտական խմբերում, պետության անվտանգային համակարգի համար կդառնան բարձրորակ մասնագետներ, ստարտափ ընկերությունների միջոցով կձևավորեն գիտատեխնոլոգիական էկոհամակարգ՝ Հայաստանը վերածելով տարածաշրջանային գիտակրթական կենտրոնի:
Ընթացիկ
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունվարի, 2022
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Մարտի, 2024
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունիսի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2021
Դիմելու վերջնաժամկետը՝ date piker հունվարի 31, 2020թ
Մարզային մշակույթի տների հզորացում և համայնքներում դրանց դերի վերաիմաստավորում
Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանում արվեստի և մշակութային կյանքի համաչափ զարգացմանը՝ մարզային մշակութային հաստատությունների աշխատակազմերի կարողությունների զարգացման, ենթակառուցվածքների բարեկարգման և տեխնիկական վերազինման միջոցով։
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունիսի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2021
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունիսի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 30 Հունիսի, 2021
Հանրակրթական դպրոցներում առողջ ապրելակերպի խթանում
Ծրագիրը միտված է խթանելու ֆիզիկական կրթությունը, հանրայնացնելու ֆիզիկական ակտիվության և առողջ ապրելակերպի մշակույթը, նպաստելու վարակիչ (ՎՀ) և ոչ վարակիչ հիվանդությունների (ՈՎՀ) կանխարգելմանը, բարելավելու հանրային առողջությունը և ակտիվացնելու համայնքային կյանքը:
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունիսի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 30 Հունիսի, 2021
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 10 Ապրիլի, 2020
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 10 Հուլիսի, 2020
Կրթաթոշակային ծրագիր
«Իմ քայլը» հիմնադրամի կրթաթոշակային ծրագրի առաքելությունն է նպաստել Հայաստանի հարակայուն զարգացման առաջնահերթություններից բխող մարդկային կապիտալի հզորացմանը։
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 10 Ապրիլի, 2020
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 10 Հուլիսի, 2020
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2018
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020
Աղքատության հաղթահարում
Ծրագիրը միտված է նպաստելու Հայաստանում աղքատության հաղթահարմանը։ Այն ենթադրում է սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին այնպիսի աջակցության ցուցաբերում, որի շնորհիվ նրանք օժտվում են սեփական բարեկեցությունն ապահովելու կարողությամբ և դառնում ինքնաբավ։
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2018
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 11 Դեկտեմբերի, 2018
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020
«Հայաստանն առանց պլաստիկ թափոնի» վարքային փոփոխության և իրազեկվածության բարձրացման արշավ
«Հայաստանն առանց պլաստիկ թափոնի» ծրագրի նպատակն է մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկ տոպրակները փոխարինել բազմակի օգտագործման տոպրակներով՝ հասարակության շրջանում վարքագծային փոփոխություններ իրականացնելով, որը կհանգեցնի պլաստիկի սպառման մշակույթի փոփոխության: Ծրագիրն ունի հետևյալ երկու բաղադրիչները՝ վարքաբանական էքսպերիմենտ և իրազեկվածության բարձրացման արշավ:
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 11 Դեկտեմբերի, 2018
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունվարի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 01 Նոյեմբերի, 2021
Աջակցություն Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնին
Ծրագիրը միտված է աջակցել զինվորական ծառայության ընթացքում վնասվածք, խեղում կամ հիվանդություն ձեռք բերած անձանց վերականգնմանը և սոցիալական ինտեգրմանը։
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունվարի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 01 Նոյեմբերի, 2021
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Մարտի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020
Նախադպրոցական կրթական հաստատությունների վիճակի բարելավում
Նախադպրոցական կրթությունը կարևոր է երեխայի զգացմունքային, սոցիալական և անձնային աճի ու զարգացման համար: Այն ոչ միայն դպրոցին սահուն և առողջ նախապատրաստվելու նախապայման է, այլև ծնողների (մասնավորապես երիտասարդ մայրերի) համար աշխատելու և եկամուտ ունենալու հնարավորություն։
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Մարտի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Նոյեմբերի, 2018
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2021
«Հայաստանի դասական երաժշտության բարեկամներ» նախաձեռնություն
Հայաստանում դասական երաժշտության զարգացման նպատակով «Իմ քայլը» հիմնադրամը ձևավորել է «Հայաստանի դասական երաժշտության բարեկամներ» խումբը, որի շրջանակներում աջակցություն է ցուցաբերվում դասական երաժշտության ոլորտի մի շարք կառույցների՝ վերջիններիս պահպանումն և հետագա կայուն զարգացումն ապահովելու նպատակով։
Ավարտված
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Նոյեմբերի, 2018
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2021